Sida:En liten lustresa.djvu/128

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

122

fenomenet, att drömmar infinna sig antingen näst efter insomnandet, eller näst före uppvaknandet. Fantasien blir nemligen herskarinna på så sätt, att förståndet insomnar en stund före, samt uppvaknar en stund efter henne. När begge sofva, dröm­mer man ej.

Jag hade ännu ej uppstigit, då min städer­ska infann sig med qvasten — om hvilken förut är tillräckligen ordadt — och med friskt vatten. Ge­nast tömde jag ett stort glas och frågade sedan: hvad nytt?

Ingenting annat — svarade städerskan — än att den förgyllda ramen, som magistern be­ställt och fabrikören sölat så länge med, ändtligen kom i går afton, just då jag höll på att bädda.

Tag hit den — sade jag — och låt mig se!

Städerskan räckte mig ramen, och den fann nåd för mina ögon. Den var, enligt begäran, starkt förgylld och försedd med ett vackert löfverk af lager och törne.

Och hvartill ärnade jag den ramen? Svar: till infattning af en ännu lefvande, svensk för­fattares porträtt. Vill du gissa hans namn, så skall jag gifva dig två goda kännetecken till ledning. Det ena är, att båda de politiska partier, som för närvarande sönderslita fäderneslandet och