Sida:En liten lustresa.djvu/18

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

12

jag mig att hopsummera värdet af mina tillhörigheter. Ack! det steg ej, äfven efter inköps­pris beräknadt, till mera än 249 R:dr och 36 sk. Himmel och helvete! ropade jag då — ty jag är en grobian, som aldrig väger mina ut­ tryck — skall en lumpen tolfskilling hindra mig från utöfningen af den heligaste, den oförytterligaste rättighet!

Då nalkades minnets genius min bädd, rörde sakta vid mina lockar och hviskade: du har glömt att räkna stöfvelknekten; räkna äfven honom, så har du summan full.

Derföre, vördnadsvärde herr stöfvelknekt! — som kostar mig tolf skillingar — derföre står jag nu här och orerar och complimenterar och kallar dig för herre och vördnadsvärd. Mindre kan jag väl icke göra, enär det är du allena, som räddar mig från nesan att uteslutas ur sam­hället och menskligheten. Du allena! Ty vore jag vis som Salomo, ädel som Saladin, tapper som Richard Lejonhjerta, o. s. v., så skulle dock allt detta tillsammantaget ej kunna göra mig till menniska och medborgare. Men det kan du, vörd­nadsvärde herr stöfvelknekt, som kostar mig tolf skillingar! Ära vare dig, ära vare det högsin­nade det djuptänkande constitutionsutskottet!
 Dixi!«