Sida:En liten lustresa.djvu/43

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
37

dörren till förstugan. Hon låg der och gaf sina gri­sar di, utan tvifvel i moderlig förhoppning, att de skulle bli stora svin med tiden. Inkommen i stu­gan, såg jag en qvinna, som efter förmåga sökte att motarbeta ett dylikt resultat, hvad hennes egen afföda angick. Det var torparhustrun, som med riset i handen agade sin son, en gosse om sex till sju års ålder.

»Guds fred!» sade jag. »Gud signe!» svara­de hon. Sådana äro allmogens helsningstermer. Vi herrskapsmenniskor säga, som du vet, »ödmju­ka tjenare!» då vi komma, och »ödmjuka tjenare!» då vi gå. Vi börja och sluta våra samqväm med en och samma slippriga lögn. Och hvad som ligger mellan slut- och begynnelsepunkten är of­tare krokigt än rakt; hvadan vårt sällskapslif kan, med lika mycket skäl som evigheten, liknas vid en orm, som biter sig i stjerten.

»Gud signe!» svarade hustrun och slutade be­straffningen. Skygg för en främmande herres när­varo, hastade hon att upphjelpa gossens byxor, aftorka hans tårar, putsa hans näsa och tilltala honom med några uppmuntrande ord. Bland an­nat sade hon: »låt bli att regera, Carl Johan lille, så slipper du ris!»

Gossen hette således Carl Johan. Det rin­gare folket i Sverige vill gerna vara med kronan