Sida:En liten lustresa.djvu/44

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

38

förenadt genom något angenämare band, än kro­nans debetsedel, och uppkallar derföre ofta sina barn efter den, som bär kronan. Epithetet »lille» behöfver ingen ursäkt, och hvad ordet »regera» angår, nyttjade hustrun det i den bland svenska allmogen gängse bemärkelsen. Der betyder det i allmänhet att bära sig bångstyrigt åt. När ordet först erhöll en så olycklig karakter, känner jag icke. Aldrig måtte det hafva skett i vår nu »regerande» konungs tid!

Jag bad hustrun om ett glas vatten. Sedan jag fått det och tömt det, fortsatte jag min vandring.

Då jag gått ett stycke väg, mötte jag en tjuf, med thy åtföljande handklofvar och black och gevaldiger. Han kom förmodligen ifrån Sjögestad tingställe, der extra ransakning blifvit hål­len öfver några hans tillgrepp inom Gullbergs hä­rad. Jag vill ej neka till att jag tog af mig mös­san för tjufven; men jag nekar till att det skedde af ironi. Det hade ju varit ytterst gement att håna en värnlös stackare, kring hvars armar och ben lagen redan spännt sina jernklor. Min helsning skedde af helt annan orsak.

Jag har nemligen mina egna funderingar om ett och annat. Så t. ex. tror jag, att jorden hvälfver sig ej blott kring en materiell, utan äfven omkring en andlig sol. Om hennes bana kring