Sida:En liten lustresa.djvu/79

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Ack om jag vore en af Sveriges tolftusen största, ännu lefvande skalder! Då skulle jag skrifva vers, jag skulle i klangfulla hexametrar besjunga min middagsmåltid vid Malforss; och du och verlden finge mottaga en ny idyll, en idyll, så förträfflig, att vittra handelsbokhållare kunde med all heder räcka den åt svärmiska symamseller och säga: »jag bedyrar, min nådiga! det är en extra superfin idyll af allrabästa primasortens utsöktaste qualité». Men — jag måste, ty värr, låta dessa gyllene drömmar fara; jag är icke alls skald, ännu mindre en af »Sveriges tolftusen största», och »du och verlden» måste fördenskull låta eder nöja med simpel prosa, hädanefter som hittills.

Föreställ dig till en början, att jag och ve­derbörande sitta till bords »i grönskande lund, vid brusande elf». Supen och smörgåsen äro re­dan absolverade och sällskapet sysselsätter sig med första rätten, d. v. s. med inlagd ål.