Sida:En naturforskares resa omkring jorden.djvu/101

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1833.]93
från bahia blanca till buenos aires.

SJETTE KAPITLET.


FRÅN BAHIA BLANCA TILL BUENOS AIRES.


Resa till Buenos Aires. — Rio Sauce. — Sierra Ventana. — Den tredje postan. — Hästdrift. — Bolas. — Rapphöns och räfvar. — Landets utseende. — Den långbenade vipan. — Teru—tero. — Hagelby. — Naturliga inhägnader i Sierra Tapalguen. — Pumans kött. — Köttdiet. — Guardia del Monte. — Boskapens inverkan på växtligheten. — Kardtisteln. — Buenos Aires. — En corral der boskap slagtades.


Den 8 september. — Jag legde en gaucho att vara mig följaktig på min ridt till Buenos Aires, fast med någon svårighet, då fadern till en person fruktade för att mista honom och en annan, som tycktes benägen, påstods vara så lättskrämd, att jag tvekade att antaga honom; ty man sade mig, att om han blott såg en struts på långt håll, så skulle han taga den för en indian och vindsnabbt taga till flykten. Afståndet till Buenos Aires är omkring 70 mil och nästan hela vägen går igenom ett obebodt land. Vi begåfvo oss af tidigt på morgonen och sedan vi ridit några hundra fot uppföre från den gräsbevuxna fördjupning, hvarpå Bahia Blanca står, inkommo vi på en vidsträckt, ödslig slätt. Den består af en söndervittrande mergelbädd, hvilken till följe af luftstreckets torrhet endast framalstrar några spridda tufvor af vissnadt gräs, utan en enda buske eller träd såsom afbrott i enformigheten. Vädret var vackert, men luften mycket disig. Jag trodde att företeelsen bebådade storm, men gauchos sade, att det kom sig deraf att slätten långt in i landet blifvit satt i brand. Efter en långvarig galopp, hvarunder vi två gånger bytt om hästar, kommo vi till Rio Sauce, en djup, forsande å, som endast är 25 fot bred. Den andra postan på vägen till Buenos Aires står på dess strand. Litet ofvanföre är ett vadställe, der vattnet icke når upp till hästbuken; men från den punkten är den under sitt lopp åt hafvet alldeles ovadbar och bildar derföre en mycket god gräns mot indianerna.

Fastän denna ström är så obetydlig, tecknar jesuiten Falconer, hvilken eljest i allmänhet är så väl underrättad och noggrann, den såsom en ansenlig flod, hvilken upprinner vid foten af Cordilleran. Jag tviflar icke på, att dess källa är belägen der, ty såsom gauchos försäkrade mig, har denna ström midt under den torraste sommar periodiska flöden vid samma tid som Colorado-floden, hvilket endast kan bero af snösmältningen i Anderna. Det är högst osannolikt, att en så liten ström som Sauce då var, skulle flyta