Sida:En naturforskares resa omkring jorden.djvu/110

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
102[kap. vi.
från bahia blanca till buenos aires.

betyder ”de små, hvita tingestarna”. Dr. Malcolmson berättar också, att han år 1831 i Indien var vittne till en hagelby, hvilken dödade en mängd stora fåglar och gjorde mycken skada bland hornboskapen. Dessa hagelstenar voro flata, och en var tio tum i omkrets och en annan vägde tolf ort. De uppristade en sandgång liksom bösskulor och gingo genom fönsterrutor, i det de gjorde runda hål, utan att spräcka dem.

Sedan vi slutat vår middag på kött af djur, som dödats af hagel, redo vi öfver Sierra Tapalguen: en låg bergskedja, några få hundra fot hög, hvilken börjar vid Cap Corrientes. Bergarten består i denna trakt af ren qvarts; längre österut hör jag att den är granit. Klintarne ha en märklig form, i det de bilda små taffelberg omgifna af låga, lodräta klippor, lika förposterna af en sedimentär aflagring. Det berg, som jag besteg, var mycket litet, icke öfver ett par hundra alnar i tvärmått; men jag såg andra, som voro större. Ett, som kallas ”Corralen”, säges vara en eller halfannan mil i omkrets och omslutas af lodräta klippor af mellan 30—40 fots höjd, utom på ett ställe, der ingången är. Falconer lemnar i sin beskrifning om ”Patagonien” en märklig skildring om huru indianerna drifva skaror af vilda hästar in i densamma och sedan bevaka dem genom att hålla vakt vid ingången. Jag har aldrig hört något annat exempel på taffelberg i någon qvartsformation och hvilken, i det berg jag undersökte, visade hvarken skiffring eller lagring. Man sade mig att bergarten vid ”Corralen” var hvit och kunde slå eld.

Vi uppnådde postan vid Rio Tapalguen först sedan det mörknat, Af ett yttrande, som fäldes vid aftonmåltiden, betogs jag plötsligen af fasa vid tanken på att jag åt en af landets älsklingsrätter, nämligen en halfgången kalf, långt före dess riktiga födsel. Det var likväl en puma, hvars kött var mycket hvitt och märkvärdigt likt kalf till smaken. Man skrattade åt dr. Shaw emedan han påstod: ”att lejonkött är mycket värderadt och både till färg, smak och lukt har mycken likhet med kalf”. Detta är åtminstone fallet med puman. Gauchos äro af delade tankar om huruvida jaguaren kan ätas, men försäkra enstämmigt att kattkött är förträffligt.

Den 17 september. — Vi följde loppet af Rio Tapalguen genom ett mycket bördigt land till nionde postan. Tapalguen sjelf eller staden Tapalguen, om den så kan kallas, består af en fullkomligt jemn slätt, hvilken så långt ögat når, är öfversållad med toldos eller indianernas ugnslika hyddor. De vänskapligt sinnade indianerna, som stredo på Rosas sida, bodde här. Vi mötte och foro om många unga indianqvinnor, hvilka redo två eller tre tillsamman på en häst. Dessa, likasom äfven många af de unga