Sida:En naturforskares resa omkring jorden.djvu/225

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1834.]217
luftstrecket.

delen af södra halfklotet, och såsom en följd häraf får växtligheten en halft tropisk karakter. Trädartade ormbunkar frodas yppigt i Van Diemens land (på 45:e breddgraden) och jag mätte en stam, som höll icke mindre än sex fot i omkrets. En trädartad ormbunke fans af Forster på Nya Zeeland (46:e°), der orkidéer växa parasitiskt på träden. På Aucklands-öarne hafva ormbunkarne, enligt dr. Dieffenbach, så tjocka och höga stammar, att man nästan kan kalla dem för trädartade och på dessa öar och äfven så långt sydligt som till 45:e breddgraden, på Macquarrie-öarne, äro papegojor allmänna.


Om snögränsens höjd och om glacierernas nedersta gräns i Sydamerika.

Latitud. Snögränsens höjd i fot. Iakttagen af
Eqvatorial-trakten, medium 16,150 Humboldt.
Bolivia fr. 16°—18° S. lat. 17,400 Pentland.
Mellersta Chile, 33° S. lat. 14,860—15,380 Gillies och förf.
Chiloe fr. 41°—43° S. lat. 6,150 Officerarne på
Beagle och förf.
Eldslandet, 54° S. lat. 3,600-4,100 King.

Då snögränsens höjd hufvudsakligen tyckes bestämmas snarare af den högsta sommarvärmen än af årets medeltemperatur, skulle vi icke förvånas öfver att den vid Magelhaens sund, der sommaren är så sval, sänker sig till 3,600—4,100 fot öfver hafsytan, ehuru vi i Norge måste resa emellan 67:e och 70:e graden nordlig bredd, d. v. s. 14 grader närmare polen, för att möta evig snö på en så låg höjd. Höjdskilnaden, omkring 9,000 fot, mellan snögränsen på Cordilleran innanför Chiloe (med dess högsta spetsar stigande från endast 5,600 till 7,500 fot), och i mellersta Chile[1], som ligger blott 9 breddgrader derifrån, är i sanning underbar. Landet från Chiloes sydspets ända till Concepcion (37°) döljes af en enda tät skog, som dryper af fuktighet. Himmeln är molnhöljd och vi hafva sett huru klent södra Europas frukter gå till. I mellersta Chile deremot, litet norr om Concepcion, är himmeln vanligen klar, regn faller icke under de sju sommarmånaderna och södra Europas frukter gå till förträffligt; och

  1. På mellersta Chiles Cordillera tror jag att snögränsen varierar ansenligt under olika somrar. Man försäkrade mig att all snö försvann från Aconcagua under en mycket torr och lång sommar, ehuru detta berg når den ansenliga höjden af 23,500 fot. Det är sannolikt att mycket snö på dessa betydliga höjder snarare afdunstade än töade.