Sida:En naturforskares resa omkring jorden.djvu/359

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1835.]351
florans olikhet på de olika öarne.
Öns namn. Artantalet. Arter, som förekomma på andra ställen än Galapagosöarne. Arter, som endast finnas på Galapagosöarne. Arter, som endast finnas på en ö. Arter, som endast finnas på Galapagosöarne, men på flera än en ö.
James-ön 71 33 38 30 8
Albemarle-ön 46 18 26 22 4
Chatham-ön 32 16 16 12 4
Charles-ön 68 39 *) 29 21 8

*) Eller 29 om de sannolikt inflyttade frånräknas.


Häraf se vi det i sanning märkliga förhållandet, att på James-ön, af de trettioåtta galapagiska växterna, trettio arter äro uteslutande inskränkta till denna enda ö; medan på Albemarle ön af tjugusex ursprungligen galapagiska arter, tjugutvå äro inskränkta till denna ö ensamt, det vill säga endast fyra äro hittills kända att växa på de andra öarne i denna ögrupp; och så vidare, såsom man kan se af ofvanstående tabell, med afseende på växterna på Chatham- och Charles-ön. Detta förhållande blir kanske ännu mera slående, om man gifver ett par exempel. Sålunda är Scalesia, ett märkvärdigt trädartadt slägte af familjen Compositæ, inskränkt till denna ögrupp. Det består af sex arter: en från Chatham-, en från Albemarle-, en från Charles- och två från James-ön; och den sjette arten från en af de tre sistnämda öarne, ehuru obekant från hvilken; icke en enda af dessa sex arter växer på mer än en ö. Vidare har Euphorbia, ett öfver hela jorden utbredt slägte, nära åtta arter, af hvilka sju äro inskränkta till ögruppen och icke en enda finnes på mer än en ö. Af Acalypha och Borreria, som förekomma öfver hela jorden, finnas här af den förre sex och af den senare sju arter, af hvilken ingen enda förekommer på mer än en ö, med undantag af en Borreria, som anträffats på två. Arterna af Compositæ hafva en mycket lokal utbredning och dr. Hooker har lemnat mig åtskilliga andra högst talande bevis för olikheten mellan arterna på de olika öarne. Han anmärker, att denna utbredningslag gäller både för de slägten, som äro inskränkta till ögruppen och för dem, som äro utspridda äfven på andra delar af jorden. Vi hafva likaledes sett, att de särskilta öarne hafva sina egna arter af det öfver en stor del af jorden utbredda landsköldpaddslägtet samt af de vidt utbredda amerikanska härmfåglarne, äfvensom af de två galapagiska finkslägtena och helt säkert äfven af det galapagiska slägtet Amblyrhynchus.