Sida:En naturforskares resa omkring jorden.djvu/43

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
1832.]35
monte video.

TREDJE KAPITLET.


MALDONADO.


Monte Video. — Maldonado. — Utflygt till Rio Polanco. — Lasso och bolas. — Rapphöns. — Trädlöshet. — Rådjur. — Capybara eller flodsvinet. — Tucutucon. — Molothrus. — Törnskatan. — Härmfågeln. — Gamar. — Rör bildade af blixten. — Hus träffadt af blixten.


Den 5 juli 1832. Vi gingo till segel på morgonen och styrde ut ur Rio Janeiros ståtliga hamn. Under färden till La Plata varseblefvo vi ingenting synnerligt, utom en dag ett stort stim af delfiner till hundratal, hvilka framvisade ett högst egendomligt skådespel, i det hela hafvet på vissa ställen var alldeles genomfåradt af dem, då de under sitt språnglika framåtskridande stundtals med hela kroppen befunno sig öfver vattnet och sålunda genomskuro vågorna. Fast fartyget seglade nio knop i timmen, kunde dessa djur med största lätthet simma af och an framför bogen och sedan ila undan rätt förut. Så snart vi inkommo i La Plata-mynningen blef vädret mycket ostadigt. En mörk natt omgåfvos vi af talrika skälar och penguiner, hvilka upphäfde så besynnerliga läten, att vakthafvande officern rapporterade, att han kunde höra boskapen böla på stranden. En annan natt voro vi åskådare till det praktfulla skådespelet af ett naturligt fyrverkeri, i det masttopparne och rånockarne lyste af St. Elms eld och man nästan kunde skönja vimpelns form, liksom om den hade blifvit gniden med fosfor. Hafvet var så starkt lysande, att penguinernas väg utmärktes af ett gnistrande kölvatten och himlens mörker upplystes för ett och annat ögonblick af de lifligaste blixtar.

När vi inkommit i flodmynningen, var det eget att se huru långsamt hafvets och flodens vatten blandades med hvarandra. Grumligt och tjockt flöt det senare till följe af sin lägre specifika vigt på ytan af saltvattnet. Detta visade sig på ett eget sätt i fartygets kölvatten, der en linie blått vatten i små hvirflar syntes blanda sig med det angränsande flodvattnet.

Den 26 juli ankrade vi vid Monte Video. Beagle var under de begge påföljande åren upptagen med sjömätningar vid Amerikas södra och östra kuster. För att undvika onödiga omsägningar, skall jag nu ur min dagbok göra utdrag af blott de delar, som röra samma områden, utan att alltid iakttaga den ordning, i hvilken vi besökte dem.