Sida:En naturforskares resa omkring jorden.djvu/64

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
56[kap. iv.
från rio negro till bahia blanca.

FJERDE KAPITLET.


FRÅN RIO NEGRO TILL BAHIA BLANCA.


Rio Negro. — Landtgårdar anfallna af indianer. — Saltsjöar. — Flamingos. — Från Rio Negro till Rio Colorado. — Heligt träd. — Den patagoniska haren. — Indiska familjer. — General Rosas. — Resa till Bahia Blanca. — Sanddyner. — En negerlöjtnant. — Bahia Blanca. — Saltinkrustationer. — Punta Alta. — Zorillo.


Den 24 juli 1833. Beagle seglade från Maldonado och anlände den 3 augusti utanför Rio Negros mynning. Denna är den förnämsta floden på hela kuststräckan emellan Magelhaens sund och La Plata. Den utfaller i hafvet omkring 50 mil söder om La Platas flodmynning. För 50 år sedan anlades här under den gamla spanska styrelsen en liten koloni och den är ännu den sydligaste punkt (41:a breddgraden) på Sydamerikas ostkust, som bebos af civiliserade menniskor.

Landet har i närheten af flodens utlopp ett högst bedröfligt utseende. På södra sidan börjar en lång rad af lodräta klintar, hvilka framvisa en genomskärning af landets geologiska beskaffenhet. Lagren bestå af sandsten, af hvilka ett var anmärkningsvärdt, emedan det var sammansatt af ett hårdt sammankittadt konglomerat af runda pimpstensbitar, hvilka måste hafva färdats mer än 70 mil från Anderna. Ytan är öfverallt betäckt med en tjock grusbädd, som sträcker sig vidt och bredt öfver den öppna slätten. Vatten är ytterst sällsynt och der det finnes, är det utan undantag salthaltigt. Växtligheten är ytterst karg och ehuru det finnes buskar af många slag, äro de alla beväpnade med fruktansvärda tornar, hvilka tyckas varna främlingen för att intränga i dessa ogästvänliga nejder.

Nybygget är beläget tre mil uppåt floden. Vägen följer foten af en sluttande klint, som bildar norra gränsen af den stora dal, i hvilken Rio Negro flyter. På vägen foro vi förbi ruinerna af några vackra landtgårdar, hvilka för några få år sedan hade blifvit förstörda af indianerna. De motstodo åtskilliga anfall. En person, som var närvarande vid ett af dem, gaf mig en mycket liflig skildring af förloppet. Folket hade tillräcklig tid att drifva all sin boskap och alla hästar in i ”Corralen”[1], som omgaf huset

  1. En corral är en instängning gjord af höga och starka pålar. Hvarje estancia eller landtgård har en dylik.