Sida:En svensk ordeskötsel.djvu/69

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
41
om bokstäfver, skrifter och studier.

wänn ok kan ske war något lustig, men damp, som iag säger, i Strömen. Hans föllje wille gärna uprätta honom, men för’n de sågo seij om, hade han kommit på ett Qvarnhiul, däraf han bleef i hast sönderkrossad.

Loccenius, Scheffer, Verelius, O. Rudbeck, Hadorfius.

För Christ’ndomen ha de Swenske ok Göther haft sine bokstäfr, dem Iohannes ok Olaus Magnus ha satt i den wahnlige abbecede-ordningen:

a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z.

Däd kalla de Alphabetum Gothicum, men mig tyckes rättare alphabetum Sveo-Gothicum; ty däd fins så wäl på stenarne i Swerje som i Götharijke. Dock är alt ett. För’n iag inlåter meg wijdare här i, wil iag föroola meg i en Ting, at man inte taar för illa opp, dä’ iag något nytt framförer.

Iag weet wäl, at alt nytt sijr sälsamt ut. Somlige hata’t ok rata’t, somlige håll t’åfet. Iag weet ok wäl, at man inte bör så lättli’ bringa någo nytt på bahnen. Likwäl måste ok huar rättsinnig bekänna, at där som nyttan fordrar, är nytt lofligit. Alle konster, alt, alt har warit nytt i begynnelsen; alle studier så wäl som manufacturer äre en gång aflade ok födde, så wäl som deras föräldrar, Mänskiorne. Icke må man derföre blij wed däd gamble maneeret, at bära wed op för trapporna opp i winn, om man kan hitta på en wind at wind-opp’n.

Icke har man behoof at sända drängen sin eller en Enspännare stad mäd breef til en annan staad, huar gång han skrif’r, om heele landet blijr eens at inrätta Postordningen, fastän Post-ryttar’n kommer i förstone owahnt före. Ska’ man aldrig begynna på at söka malm ur bergen, brännan, giutan, smijdan, fijlan ok fäijan, derföre at dä’ är owahnt, o-wisst ok går för långt ikring. Ska’ du inte heller för en god grufwa skull wela sökja mäd ..... i tiugu Berg ok för at öfwerkomma en good malm haa’ tiugu på proof-steen. Är du man en? Weet du inte, at en ok en gör en heel Armée. När hwar ok en soopar för sin dör, blijr heele staden reen. Du förstår nu wäl min mening; tag ok döm, ok war gunstig.

Nomen wil jag kalla namn, efter som däd är samme ord efter namn ok samme mening.

Pronomen, Förnamn.