Sida:En warnande Röst.djvu/6

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 6 —

eller tjufwar, eller girige skola ärfwa Guds rike. 1 Cor. 6: 9, 10.

Dryckenskap är en allmän synd. Ofta ursäktar man starka dryckers missbruk så länge, till dess man blifwer en drinkare. Gud gifwer oss wisserligen mycket till kroppens nödtorftiga föda, ja Han unnar oss ock, bara wi wisste nyttja det med tacksamhet, mången wälsmakande rätt, mången styrkande och upplifwande dryck. Ej sällan njuter menniskan detta goda, utan wördnad för Den, som gifwit henne det, utan mått och sparsamhet, utan åtanka på den hungrige och törstige. Jag talar nu ej om dem, som, lika med swinen, wältra sig i gyttjan; som, under makars och barns nödrop, tillbringa sina dagar på krogar och källare; jag talar till dig, som i öfwerflödet söker ro och nöje; som förslöser det ädlaste, tiden, bland lustiga bröder; till dig, som i din kammare med starka drycker will qwäfwa ditt bekymmer. Betänk, hwad du gör, Fråga Guds Ord och ditt samwete, om du gör rätt. Anropa Gud om nåd, att underkufwa dina syndiga böjelser. Fly de ställen och sällskap, som förleda dig. Gud will gifwa dig styrka och rådighet, att fördraga de ogudaktigas åtlöje. Detta betyder mindre, än den stora Domarens wrede, på Hans uppenbarelses dag.

Ack! huru stort är deras antal, som lefwa i ungdomens lustar, i otukt och horeri! Känner du då icke, huru wederstygglig denna last är för Gud? att du inför Guds domstol skall swara för de onda tankar, ord och gerningar, hwaruti du förlustat dig? Dessa synder förhärda hjertat, döfwa samwetets röst och störta dig i förderfwet. Gud säger om sådane: De skola hafwa sin del i den sjön, som brinner af eld och swafwel.