Sida:Eskimålif.djvu/114

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
88
SJUNDE KAPITLET.

utveckladt hos grönländarne, de uppmanas att spara af sin fångst i stället för att slösa därmed på sitt vanliga gifmilda sätt o. s. v.; man åberopar sig på, att den första förutsättningen för en civilisation är ett mera utveckladt egendomsbegrepp. Om detta är bra, skall jag icke kunna afgöra; men så förefaller det mig alldeles icke. Jag måste visserligen medge, att som grundval för en civilisation behöfves åtskilligt mera sinne för jordisk egendom än eskimåen är i besittning af; men hvad jag icke kan förstå, det är hvad de stackars människorna skola med civilisationen; lyckligare gör den dem i sanning icke, den förstör det vackra och goda hos dem, gör dem svagare i kampen för tillvaron och för dem oundvikligen till fattigdom och elände. Men härom mera vid ett senare tillfälle.