Sida:Eskimålif.djvu/158

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
130
TIONDE KAPITLET.

ja, i vissa punkter kan den möjligen till och med stå öfver denna. Mången skall säkerligen finna detta öfverraskande hos ett folk, som äter upp sina löss eller t. ex. i yttre renlighet står så pass lågt. Andra skola kanske finna det mera öfverraskande, att en så hög moral kan utvecklas hos ett folk utan religion eller åtminstone med en mycket ofullkomlig religion, som längre fram skall omtalas. Detta står ju nämligen i strid med det tyvärr allmänna påståendet, att moral och religion äro oskiljaktliga och att det förra ej kan finnas utan det senare. Att moralen är en naturlag, som har sin rot i naturen själf och utvecklas ur denna, torde framgå ganska tydligt vid studiet af det eskimåiska samhället.