Sida:Eskimålif.djvu/169

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
141
RÄTTEGÅNG, TRUMDANS OCH NÖJEN.

riktigt belägringstillstånd, och de lyckliga, som ha kommit in, sluka alla de nya sakerna med ögonen och vilja ogärna ut igen. De äro liksom sina systrar på denna sidan hafvet mycket förtjusta i nytt af alla möjliga slag, och sådant får därför, så snart det kommer, en strykande afsättning. Hufvudsaken är, så vidt jag har förstått, att varan är ny, hvad den skall användas till är af mindre vikt. Följande exempel är ganska betecknande. En gång hade den visa styrelsen i Köpenhamn funderat ut, att grönländarne som andra civiliserade människor måste behöfva nattkärl, och beslöt därför att införa dem. Så snart dessa i grönländskornas ögon märkvärdiga inrättningar hade kommit i kolonibutiken i Godthaab, gingo de alla åt. Följande dag infunno sig de infödda damerna i butiken med hvar sitt nattkärl, som de planterade på disken, för att däri hämta sitt mjöl, sina gryn eller sitt smör.