Sida:Ett godt Ord til Norrmännen.djvu/21

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

församla oss alla, och då skall ingen onäpst nalkas wår Halfö.

Skall jag tala till Eder om Edra borgerliga rättigheter, Edra seder och bruk? Skall jag behöfwa försäkra Eder att dessa blifwa heliga aktade? Hafwa wi icke här i Swerge olika rättigheter, olika seder och bruk i olika provinser hwilka alla hafwa blifwit skyddade och bibehållna af wåra Konungar. Skall jag då nämna de fördelar I genom oss kunnen wänta, i händelse Edert hårda klimat skulle blottställa Eder för en hotande nöd. Skall jag säga hwart denna nöd skulle föra, om I woren Eder sjelfwe lemnade, med fiender på en, eller på alla sidor? Jag kan icke säga något mera, det I ej redan sjelfwe weten, då I med sansning nu besinnen på hwad punkt I stån, och på hwad punkt I kunnen komma.

Det är detta jag welat wisa Eder med mina frågor och deras nu