Sida:Ett varningsord 1912.djvu/14

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

— 12 —

fäktade för att vräka undan alla hinder, som höllo honom utestängd från Östersjön, hur han sträfvade att kufva de landområden, som lågo och hotade hans nya rike, och hur han lyckades, och grundlade den hamn vid kusten, som var en förebild af den drömda framtidshamnen vid världshafvet? Då röko Östersjöprovinserna med sina svenska kyrkor och grafvar. Det var första steget mot Atlanten. Det andra togs för hundra år sedan, då Finland slets ifrån oss. Tack vare sin jämförelsevis fria ställning i förhållande till eröfraren, har Finland dock i hela hundra år tjänat som en buffert mellan oss och det egentliga, det ortodoxa, heliga Ryssland.

Den fröjden är förbi. Nu spelar historien i hastigare tempo från år till år. Märkte vi icke hur under de sista åren af 1800-talet det kompakta, moskovitiska Ryssland smygande, tyst och stilla som koleran, tärde sig in i Finland och steg för steg nalkades vår östra gräns? Hur var det med Bobrikoff! Jag har hört sägas, att bönderna i Tornedalen skulle kunna berätta ett och annat om hans regemente där uppe. Men vi behöfva icke fråga dem. Vi ha ju dagspressens vittnesbörd. Läs bara! Ser det ljusare ut för Finland nu än då? Ha finnarna kanske haft frihet att förfoga öfver sina järnvägsbyggen? Tillätos de att nedlägga alla sina medel i banor, tjänande de finska intressena och i riktningar, som bäst passade den borgerliga samfärdseln? Nej, Finland tvingades att offra sina surt förvärfvade pengar på järnvägar, afsedda för rysk trupptransport. De tvingades att lägga öfverbyggnad och broar så starka, att de tunga trupptågen kunde gå fram öfver dem.

Nyss har det finska järnvägsnätet knutits ihop med det ryska, medelst den mäktiga järnbro, som i Petersburg spänts öfver Nevan. Spårvidden är densamma i Finland och Ryssland. Nu kastas när som helst trupper från hjärtat af Ryssland raka vägen upp till Torneå, utan en enda omlastning. Finlands järnvägar äro icke afsedda för handeln och den fredliga odlingen, de äro byggda för krig. Krig, med hvem!

Har ni sett i er tidning att den finska militären blifvit indragen, och att i finnarnas kaserner, byggda för finska pen-