Sida:Ett varningsord 1912.djvu/35

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Landtförsvar eller sjöförsvar?

Alltså kunna vi försvara oss om vi gitta. Dock framgår af »Keiths» utredning att vi måste anlita alla våra krafter. Halfmesyrer räcka icke till.

Åt hvilket håll skola vi först och främst rikta vår uppmärksamhet, landtförsvaret eller sjöförsvaret? Tag fram Roth igen! Det slår oss med ens, att 270 mil af Sveriges gräns utgöras af haf. Och just åt det håll, där vår farligaste granne bor, utbreder sig hafvet.

Skola vi då hufvudsakligen rikta in oss på sjöförsvaret? Nej! Ty Sverige är beläget under så höga breddgrader, att betydande delar af vårt östra haf på vintern ligga stängda af is. Därför kan ett enbart sjöförsvar icke skydda landet mot invasion. Äfven om hafvet för jämnan vore öppet, så må icke glömmas, att vi mot samma granne äga en nära femtio mil lång landgräns, öfver hvilken fienden kan tränga in, äfven om vi hade aldrig så starka flottor i sjön. Därför kan försvaret ej byggas uteslutande på sjön. Vare sig fienden kommer öfver sjö- eller landgränsen, skall landets öde i sista hand afgöras af hären.

Men lika litet som vi vore betryggade genom ett uteslutande försvar till sjöss, lika litet vore vi behjälpta blott och bart af landtförsvaret.

Låt oss tänka oss hur det kunde komma att gå. Rykten nå våra kuster att på andra sidan hafvet transportfartyg och materiel sammanföras till flera olika hamnar. Svenska armén mobiliseras så fort sig göra låter och samlas till vissa punkter. Vi känna en sorglig tomhet efter den flotta regering och riksdag vägrat oss att få. Nya rykten nå oss, mera

Ett varningsord.3