Sida:Euphrosyne - Samlade dikter II.djvu/32

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 26 —


Ljufva barndomsminne!
Sänk mitt trötta sinne
Än i det Förflutnas varma famn!
I naturens sköte
Kärlek var ditt möte
Englarnas, och salighet ditt namn.
Flydd ar hulda drömmen!
Som en spån i strömmen,
Finner hjertat aldrig någon hamn.

Allt i grafven hvilar —
Snart jag äfven ilar
Återseendets och hoppets stig, —
Fattig, tröstlös vorden,
Utan Far på jorden;
Han i dunklets verldar döljer sig!
Inga makter skydda
Mer min fordna hydda;
Ingen vän der hemma väntar mig.

Är din blick förkolnad?
Sågs ej nyss en vålnad,
Som på stjernehvalfvet sorgsen stod?
Ack! mig himlen sände
Min Alexis, tände
I hans sköna bildning ljus och mod.
Helig viljas låga
Styrde hans förmåga,
Och för dygden brann hans unga blod.

Se, vid vestra randen,
Brudkransen i handen,
Hur’ han vinkar mig i vindens flägt!