Index:Euphrosyne - Samlade dikter II.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Euphrosyne - Samlade dikter II.djvu
Upphovsman Julia Nyberg
Titel Samlade dikter, andra delen
Utgivningsår 1832
Utgivare N.M. Lindh
Källa Google Books / Wikimedia Commons
Sidor

bild titel innehåll innehåll innehåll innehåll 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303

Innehåll.


Lyriska Dikter.
Sid.
Pennan 3
Sång till Känslan 4
Sången och Sorgen 6
Rizzio 8
Till min Luta 12
Bön 14
Hjertats Tillflykt 15
Hjertats Dikt 17
Minvanas Klagan 21
Nina 24
Lidner 29
Fantasi 30
Sapphos Klagan 34
Liljan och Spindelnätet 38
Helsningen och Alen 40
Vår och Kärlek 44
Jag flyr till Dig 47
Farväl 48
Jag blir hos Dig 50
Thildas Morgondröm 52
Mitt bästa Poem 53
Din Kärlek 55
Midsommars-Drömmen 56
Sommar-Dagen 58
Höst-Betraktelser 61
Vinter-Sång 63
Maj 65
Blomster-Glaset 67
Jungfrun i det Gröna 70
Nattfiolen 74
Liljan 75
Amaryllis 77
Sensitivan 79
Heliotropen 80
Fågelburen 81
Trasten 83
Bofinken 84
Den Gamle Örnen i Bur 87
Lärkan 90
Falken 93
Grafskrift öfver min Siska 94
Guldbiets Begrafning. (I anledning af en Tonkonstnärs död) 96
Jägar-Visa 101
Jägaren och Flickan 103
Den Sextonåriga Ebbas Roman 105
Vårlängtan eller Ebbas första Kyss 107
Linas Melancholi 111
Amor Jul-Attrap 112
Barndoms-Minnen eller Resan till Tanten 114
Mosaik-Tafla från Mosebacke 118
Cither-Spelaren 122
Vid Dramatiska Theaterns Brand 125
Vaggvisa, tillegnad H. K. H. Hertigen af Skåne 127
Nannas Vandringsönskan 130
En Blick ger Fridens Helsning 131
En Bönsuck 132
Min Morfars sista Afton 133
Nyårs-Natten 137
Lyktan 139
Kolarflickan i Skogen 143
Kolarflickan på Herrgården 145
Högtidsqvällen 148
Frukt-Månglerskan med Tapperhets-Medalj 151
Vallgossen 154
Sädesbandet 156
Skön Botild 159
Mimmis Porträtt 161
Farmors Porträtt 163
Den stackars Anna eller Molltoner från Norrland 167
Hymn på Midsommar-Dagen 170
Jul-Morgonen 172
Minne af vår första Nattvardsgång. Till en Ungdomsvän 175
Dödens Myrten 177
Barnets Lära om Stjernorna 179
Grafven 181
Cypressernas Vaggsång 183
Solnedgången eller Minnets Aftonvisa 185
Ödmjukhetens Lof 188
Till C***, Naturreligions-Bekännare 190
Till Brukspatronen och Riddaren C. J. Adlervald 192
Vid Dess Graf 195
Till en Tonkonstnär 197
I Professor Fahlcrantz’ Attelier 198
I en Jorsalafarares Stambok 201
Till Sophia, på hennes förlofningsdag 202
Cartesii Hufvudskål 204
Idealet eller Raphaëls Dröm 206
Jesus-Barnet 209
Jesus och Jacob som Barn. Legend. 212
Sanct Ragnhild. Legend. 214
Romfars Källa. Legend. 219
Jul-Ljusen 222
Tvillingarna 224
Tiggar-Gossen 226
Vikings-Tärnan 228
Alrik och Hildur 233
Skattgräfvaren och Brudsmycket 239
Wilhelms Harposlag 246
Lapp-Flickan 249
Maria Eleonora 253
Kampeberget 256
Ebbas Önskan. Tillegnad Kongl. Hof-Secreteraren Karsten 259
Skuggan 261
Spegeln, Visa. 263
Vinter-Blomman 265
Erotikon. Imitation efter Chlotilde. 266
Stjernorna 268
Miniatur-Teckningar ur Professor Sandbergs Galleri 270
 
Paraboler.
Publik och Författarelott 279
Babels-Tornet 281
Uppfostran 283
De höga Platser 284
Det bästa Sättet 285
Inkräktaren 286
Egoisten 287
Lyckans Tempel 288
Det satiriska och det fromma Sinnet 289
Det ömtåliga Sinnet 290
Det goda Rådet 291
Det högsta Priset 292
Snille och Medelmåtta 293
Högmodet 295
Mängden 296
Poesi utan Känsla 297
Allmän Klokhet 298
Recensenten 299
Dagbladet 300
Perl-Fiskaren 301
Himla-Barnen 302