Sida:Fortuna.djvu/210

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
212

för någon omedelbar fördels skull, det vet ni mycket väl; men jag gör det af intresse för fabriken. Jag begär i ersättning af er, att ni icke allenast frångår ert förslag, utan att ni också understödjer direktionen, specielt mig som ordförande, och att ni öfver hufvud taget uppträder på ett sådant sätt på bolagsstämman, att förtroendet för fabriken, trots det ogynsamma arbetsåret, icke försvagas hos aktieegarne.»

»Ja, men jag kan ju inte uppträda på något sätt, när jag inte längre själf är aktieegare?»

»Så kan ni ju behålla ett par aktier», sade professorn; men då han strax kunde se på den andre, att han ville bli af med alla, sväljde han sin förargelse och fortsatte: »— eller låt mig hellre öfverta alla tio, som jag först föreslog, och så kunna ju ett par af aktiebrefven ligga qvar otransporterade hos er för formens skull, åtminstone till öfver bolagsstämman. Det är ju en helt och hållet privat transaktion mellan oss och har ingenting att göra med ert intresse för denna fabrik, som ni ju själf har varit med om att grundlägga och hvars blomstring lika mycket ligger er om hjärtat —»

»Det är mycket sant; jag skulle bara