Sida:Från Eldslandet.djvu/122

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
99
I DET INRE AF ELDSLANDET.

tillryggalagt halfva vägen och kommo till ett verkligt vattenfall, högre och våldsammare än alla vi dittills passerat, så ansåg jag det bättre att låta båten vända. Ty jag kunde ej ha någon tanke på att för några vetenskapliga undersökningar aflägsna mig från arbetet med båtens framdragande;, då skulle detsamma genast afstannat. Och bättre än att riskera att förslösa hela vår korta, dyrbara tid för båtens upp- och nedforsling var det för visso att använda återstoden för zoologiska arbeten nere vid fjorden och att från den punkt, där vi stodo, försöka realisera så mycketsom ännu var möjligt af mitt eget program, utforskningen till fots af den södra, absolut okända hufvudkedjan af Cordillererna fram emot Beaglekanalen.

Lastade med nödiga instrument, en del kläder såsom skydd mot nattkylan samt med lifsmedel för fyra dagar bröto jag och Polanco nästa morgon upp för att bestiga den framför liggande bergskedjan. Det är en varm dag, och endast med möda bana vi oss väg genom den täta urskog, som täcker fjällets branta fot. Något bättre blir det, sedan vi kommit ett par hundra meter högre upp. Vegetationen blir mindre yppig; af mångfalden träd och buskar återstår endast boken, som bildar låga men ytterst