Sida:Från Eldslandet.djvu/155

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
126
SJETTE KAPITLET.

blefvo nu förda till Ushuaia, där de vid min ankomst i maj 1896 vistades. Härifrån var nu afsikten att fördela dem på olika håll: ombord å argentinska fartyg, till den engelska missionen, i familjer i Buenos Aires o. s. v. Visserligen är vintern indianernas värsta tid, men det var dock en sorglig lott de hade, dessa stackars fångar, på hvilka förlusten af friheten redan satt sin stämpel. Att om vintern söka rymma tvärt öfver Cordillererna, äfven om det skulle lyckas att smyga sig bort, vore väl nästan liktydigt med lifvets förlust, men försök gjordes dock. För öfrigt måste man erkänna, att de med afseende på mat, kläder och omvårdnad åtnjöto den bästa behandling.Och nu till den sista gång jag sammanträffade med indianer af onastammen. Det var när jag ombord på »Condor» sista gången lämnade Eldslandet på resa från Bahia Inútil till Punta Arenas i februari 1897. Vi förde då med oss 8 indianer, som nyligen blifvit fångade, 4 kvinnor och 4 män, bland de senare ocksä en »medicinman», hvilken, som jag förut nämnt, är stammens inflytelserikaste person. Hvad dessa kände, när kusten, där de lämnade allt hvad de på jorden ägde, började försvinna ur deras åsyn, är lätt att tänka sig, men till en början höllo de modet uppe, och vi gjorde också allt för att uppmuntra dem. De fingo mat och cigarrer, som de dock ej förstodo sig på. Jag visade medicinmannen min klocka och min kikare; ett beundrande »oúltjen» (vackert) var hans omdöme, då han i den senare