Sida:Från Eldslandet.djvu/189

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
154
ÅTTONDE KAPITLET.

inspärrade skulle kunna bana sig väg med en fickknif. I öfrigt är flertalet bland stadens byggnader envånings trähus med tak af järnplåt, många bland dem också klädda med detta ämne eller alldeles uppförda däraf. Men bland de nyare enskilda husen förekomma en hel mängd, som äro ganska välbyggda, och byggningarna vid stadens hufvudgata kunde mycket väl vara placerade i hvilken landsortsstad som helst.

Det märkligaste i Punta Arenas är emellertid själfva gatorna, som antagligen sakna motstycke i hela världen. Då naturligtvis gatorna äro bland det, som först faller en resande i ögonen, så omnämnas de också i alla skildringar, som af mer eller mindre tillfälliga besökande gifvits från dessa trakter. En resande säger,att man kan finna mycket djupare smuts på gatorna i New Yorks utkanter än i Punta Arenas. Jag har icke sett New York, men om detta skulle vara riktigt, hvilket jag tills vidare betviflar, så beklagar jag dem, som nödgas bo där. En annan har indelat gatorna i passerbara och opasserbara. Detta kan nu bero på hvad man menar med opasserbar. Man kan passera Andernas vildaste bergskammar, tropikernas eller Eldslandets urskogar och djupa floder med dyiga bäddar — blott man är beredd därpå. Men säkert är, att i alla delar af Punta Arenas' samhälle finnas gator, genom hvilka passagen nattetid efter regn är i sitt slag svårare än dessa. Låt mig försöka att ge en liten skildring. Hufvudgatan uppifrån hamnkajen är otvifvelaktigt den bästa i staden.