Sida:Från Eldslandet.djvu/199

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
164
ÅTTONDE KAPITLET.

låg en stor magasinsbyggnad af järnbleck, nästan ända till takåsen fylld af ullbalar, af hvilka vårt fartyg som återfrakt skulle inlasta en del. En bredvidliggande liten bleckhydda stod för närvarande obebodd. Dess dörr var öppen, och i dess inre fann man en spis, några kokkärl och matrester samt spanska och engelska godtköpsro maner till materiell och andlig föda för passerande. Med hvisslingar signalerades från ångbåten vår ankomst, och snart därefter ankom disponenten Mr. Cameron med några följeslagare till häst från hufvudestancian. I hans sällskap tillryggalades sedan de få kilometer, som skilde oss därifrån.Estancian vid Bahia Inútil omfattar en areal af öfver 400 spanska leguas, d. v. s. 100 kvadratmil eller en million hektar. I arrendesumma för detta ofantliga område betalas till regeringen för 20 år 100,000 pesos, hvilket ringa belopp dessutom får erläggas i form af nedlagda förbättringar på platsen. Verksamheten har pågått sedan år 1894 och är numera fördelad på två sektioner, den ena belägen vid San Sebastian vid den atlantiska kusten. Vid denna senare funnos vid mitt besök omkring 25,000 får, medan hufvudestancian hade 50,000, men dessa siffror hafva troligen redan stigit, och utan öfverbefolkning torde antalet på ett tiotal år mycket väl kunna uppbringas till närmare en half million får.