Sida:Från Eldslandet.djvu/21

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


ANDRA KAPITLET.
Från Buenos Aires till Eldslandet.

Första åsynen af Buenos Aires. Lifvet därstädes. Argentinare och främlingar. Välvilja för vår expedition. La Plata. Resa i provinsen Buenos Aires. Slutförberedelser för expeditionen. Resan från Buenos Aires utefter Patagoniens kust. Puerto Gallegos.
Redan den första blick, som man från ångaren kastar kring sig, visar, att man befinner sig i en stor stad. Man behöfver därvid ej blott tänka på de oändliga husraderna, som breda ut sig åt alla håll, utan äfven på hamnen, där otaliga fartyg af alla nationer, från de väldiga oceanångarna till de plattbottnade flodbåtarna, krigsfartyg och segelskutor, trängas med hvarandra och som i lif och rörelse täflar med Europas förnämsta sjöstäder. Ofantliga summor, hittills minst omkring 200 millioner kronor, ha under de senaste åren nedlagts på denna hamnanläggning, som likväl till följd af det grunda farvattnet och äfven det trånga, besvärliga inloppet i bassängerna aldrig skall blifva en fullgod oceanhamn. Af de stora oceanpostlinierna sända blott få sina ångare hit, och äfven dessa torde snart nödgas upphöra därmed, om de i fartygens storlek vilja täfla med de andra.

Emellertid är skillnaden ofantlig mot hvad man här hade ännu för ett årtionde sedan. Då landade båten midt i floden, så långt borta att staden ännu ej syntes, och där fick man stiga ned i små flodfartyg, som i sin ordning lämnade af passagerarne till roddbåtar. Men ej ens dessa kunde uppnå stranden, utan passagerare och saker sattes på — kärror med höga hjul, och genom det leriga grunda strandvattnet fördes man så ändtligen i land.

Så var jag då framme vid resans första mål, men ingen må väl undra på om jag kände en viss oro, när jag i den