Sida:Från Eldslandet.djvu/258

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
217
FRÅN MAGELLANSSUNDET TILL CHILES HUFVUDSTAD.

tid, och där är deras väg, när födan börjar bli knapp och de måste förflytta sig från ett ställe till ett annat. Och att på annat sätt komma fram vore ju också omöjligt, ty tätt vid stranden vidtar den ogenomträngliga urskogen, som genom sin kontrast mot glaciarerna och de höga snöfjällen mer än något annat gjort de patagoniska kanalerna så berömda. Så ofta ha redan dessa skogar beskrifvits af de främsta naturskildrare, att jag ej behöfver tilllägga mycket utöfver hvad som redan blifvit sagdt i föregående kapitel.Det karakteristiska trädet i de västliga skärens artfattiga skogar är den evigt gröna boken, Fagus betuloides, ett lågvuxet träd med ofta pinielikt utbredd krona och små ständigt kvarsittande mörkgröna blad. Mera enstaka finnas en art cypress samt dessa skogars märkligaste och vackraste representant, en magnolia, Drimys Winteri, ett träd som man ingalunda skulle vänta i jordens sydligaste skogar. Den ljusa stammen, de decimeterlånga, läderartade, gröna bladen och de stora klasarna af doftande hvita blommor draga genast till sig uppmärksamheten.

Tätt hopträngda stå dessa träd, men ännu tätare äro de snår af buskar, som breda ut sig i deras skugga. Man finner