Sida:Från Eldslandet.djvu/274

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
227
FRÅN MAGELLANSSUNDET TILL CHILES HUFVUDSTAD.

byggnaderna äro för låga och sakna arkitektonisk enhet. Icke heller kan man anse den rad af monument, som nära hvarandra äro uppställda längs midtlinien af denna väg, i konstnärligt hänseende stå på höjden af hvad som kan åstadkommas. Några äro emellertid ganska vackra. Chilenerna, liksom sydamerikanerna i allmänhet, äro stora älskare af att resa upp bildstoder öfver alla landsmän, som utmärkt sig, kanske särskildt öfver dem, som såsom krigare inverkat på nationens öden. För sig själfva så val somför främlingen vilja de därmed skaffa sig en historia såsom bakgrund till dagens händelser, något som nog kan vara svårt, när man måste röra sig med så ringa material af tid och folk. Och dock ligger däri en patriotism, som på det högsta förtjänar att berömmas.

Ett bland de ståtligaste monumenten i sydamerikansk stil är det, som är rest öfver general O'Higgins, en af hjältarne från inbördeskriget, sedermera landsförvisad för »politiska stämplingar.»