Sida:Från Eldslandet.djvu/273

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
226
TOLFTE KAPITLET.

trängseln, och mer än 2000 kvinnor, bland hvilka funnos representanter för alla Santiagos förnämsta familjer, omkommo i lågorna.

Utom Santa Lucia äger Santiago flera ståtliga öppna platser. Såsom stadens medelpunkt kan man uppfatta »Plaza de armas», vackert planterad och omgifven af delvis ganska imponerande byggnader. Vidare märkas de stora parkerna, den botaniska trädgården, som omger det naturhistoriska museet, samt Cousiñoparken. Men mest bekant är den ståtliga hufvudpulsåder,Alameda de delicias, som med en längd af nära 6 km. och en något växlande bredd, delvis ända till 100 m., genomskär hela staden. Den är bevuxen med sexdubbla rader af präktiga träd, ekar, popplar, almar o. s. v., och på båda sidorna löpa breda gator, mot hvilka en rad af ståtliga byggnader vända sina fasader, det vackraste staden i denna väg har att bjuda.

Äfven här måste man hålla det för en något för långt gången patriotism, när santiaginerna hålla denna aveny för den ståtligaste i världen. Därtill är den ännu för oordnad, och