Sida:Från Eldslandet.djvu/302

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
251
I ATAKAMAÖKNENS GRUFTRAKTER.

trifvas den ryktbara chirimoyan, hvars stora saftiga och doftande frukt med en frisk smak, som något erinrar om smultronets, af många resande anses för den mest välsmakande på jorden. Otaliga millioner ha passerat denna stad, och dess betydelse visas bäst däraf, att järnvägen dit upp, anlagd år 1851, var den första, som byggdes i Sydamerika. I omgifningarna ligga storartade amalgamations- och smältverk och en mångfald af grufvor. Jag besökte flera i den närmaste trakten men gjorde äfven längreutflykter, och koppargrufvorna vid Amolanas voro bland de intressantaste ställen jag därvid såg. Järnvägen går än öfver öde sandöknar, än nere i Copiapóflodens dal, än öfver nakna bergsträckningar, och dess slutstation ligger mer an 1000 meter öfver hafvet. Men för att komma upp till grufvorna måste man på omkring tre svenska mil stiga ytterligare, nära 1 500 meter, som blott med möda tillryggaläggas af de små bergshästarna framför vagnen. Amolanasgrufvan själf är en mycket märkvärdig företeelse. Ett helt berg af porfyr bildar en fattig kopparmalm, därigenom att den innehåller små fläckar af rik kopparglans. Man skulle kunna bryta huru stora kvantiteter som helst, men det lönar sig icke att taga ut mera än man kan krossa på