Sida:Från Eldslandet.djvu/34

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
23
FRÅN BUENOS AIRES TILL ELDSLANDET.

aldrig blifvit fullbordade utan stå där med sina ståtliga tinnar, medan kanske i den ena flygeln fönstren äro igenspikade med bräder. Och man finner till och med hela gator, där husen stå obebodda med igenstängda dörrar.

I La Plata vistades jag emellertid tämligen mycket, på den grund att denna stad nästan kan anses som Argentinas vetenskapliga centrum. Där finnas flera högre skolor och andra vetenskapliga institutioner, men viktigast bland alla är det berömda museet, skapadt af d:r Moreno och grundadt 1884. På

denna korta tid har här hopbragts en samling, som äfven sedd i sin helhet väl kan täfla med månget berömdt europeiskt museum. Viktigast äro emellertid de antropologisk-etnografiska och de paleontologiska samlingarna. De härstamma nästan uteslutande från Argentina själft, men just därför kunna de vittna, huru oerhördt rik på lämningar efter en försvunnen djurvärld den argentinska jorden är. Sal efter sal är fylld med rester af utdöda däggdjur, bland dem flera nästan hela skelett af stundom jättelika djur: vi finna här t. ex. Megatherium, Mylodon, Macrauchenia, Mastodon samt lämningar och