Sida:Från Eldslandet.djvu/94

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

FEMTE KAPITLET.
I det inre af Eldslandet.

Affärden till Rio Grande. Missionsstationen. Hufvudexpeditionen till Cordillerernas fot. Återkomst till Páramo och afresa till Punta Arenas. Expeditionen till Admirality Sound, Lago Fagnano och det inre af Cordillererna.
Nu voro vi alltså alla samlade, och det gällde att gå vidare i vårt program för Eldslandets utforskande. Men redan från början visade sig svårigheten att hålla ihop med så olika intressen. Min afsikt var att på den bekvämaste vägen gå söder ut till Rio Grande-floden utan att ägna det enformiga och jämförelsevis väl kända Norra Eldslandet alltför mycken uppmärksamhet men att därifrån fortsätta in i obekant land i skogsregionen på sådant sätt, att vår väg bildade en linie mellan de båda förut bekanta: kuststräckan och den af gränskommissionen undersökta gränslinien mellan Chile och Argentina. Ohlin däremot hade helst velat stanna hela tiden i Punta Arenas, där han hade tillfälle till sjöresor; nu var det åtminstone hans önskan att så mycket som möjligt stanna vid kusten och på bebodda platser, där åtminstone en båt funnes. Dusén var intresserad att komma in i skogsregionen eller åtminstone så nära dit som möjligt, men han ansåg också första villkoret för att kunna göra några samlingar vara, att han finge stanna på fasta stationer så mycket som möjligt. Dessa voro de omständigheter, som förmådde oss att uppgöra programmet så, att Ohlin med Åkerman och Regaláo skulle bli kvar i Páramo, där det fanns en gammal otät och trasig segelduksbåt, och först senare komma efter till Rio Grande för att göra återfärden tillsammans med oss. Vi öfriga skulle gå till missionsstationen vid Rio Grandes mynning,