Sida:Fria Lekar.djvu/108

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

80

taga dem. Det är dessutom angeläget, att bollen hastigt kommer in till mål, hvarför dessa män måste vara så väl goda tagare som kastare. Då utemännen hafva bränt någon af innemännen eller tagit tre lyror, komma de in. — Af innemännen börjar anföraren spelet. Uppgifvaren kastar upp (gifver upp) bollen åt honom. Finner han uppgifningen god, så slår han bollen med sitt bollträ. Han har rättighet att slå tre slag, men får springa efter hvilket slag han vill. Lyckas han icke slå någon lyra, hvarpå han tror sig om att hinna ut, innan han blir bränd, så kan han vänta vid innemål och sedan springa, när någon tillräckligt god lyra slås. Hvar och en af innemännen aflöser den ene den andre i den ordning de blifvit valda vid början af spelet. Skulle det inträffa, att innemännen gjort sina slag utan att någon af dem hunnit in igen, är detta en orsak till, att de komma ut.

Vid ombyte mellan inne och ute bör iakttagas, att, om bytet är en följd af tre tagna lyror, den, som tagit sista lyran, behåller bollen till dess alla utemän hunnit till innemål. Den, som tagit sista lyran, slår först, dernäst uppgifvaren, sedan den, som stått i bakmål, och de öfrige i den ordning, de kommit in. — Vid ombyte på grund af bränning, får ingen af den sidan, som bränt, vidröra bollen; utan alla skola söka att komma inom mål så fort som möjligt; men den andra sidans män skola bemöda sig att hastigt få tag i bollen för att bränna någon af motsatta sidans män,