Index:Fria Lekar.djvu

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Fria Lekar.djvu
Upphovsman Lars Mauritz Törngren
Titel Fria lekar
Utgivningsår 1880
Utgivare P.A. Nordstedt & Söners Förlag
Källa Det digitale nasjonalbiblioteket via Djvu hos Wikimedia Commons
Sidor

titel tryckort  iii  iv  v  vi 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 Pl.1 - Pl.2 - Pl.3 - 043 044 - Pl.4 045 046 047 048 - Pl.5 049 050 051 052 053 054 Pl.6 - Pl.7 - 055 056 Pl.8 - 057 058 Pl.9 - Pl.10 - 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 Pl.11 - 079 080 Pl.12 - 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 - Pl.13 - - 091 092 093 094 095 096 097 098 omslag

Libris 1601218

INNEHÅLL.

Förord.
Om kroppsöfningarna i Englands skolor 1.
Förslag och plan till fria lekars införande 29.
    De fria lekarna 42.
Bäddra boll 42.
Väggpärk 43.
Mota boll 45.
Pärkspelet 46.
Planritning öfver pärk 48.
Långbo 52.
Kasta varpa 53.
Spjut- eller stafkastning 56.
Skjutning med pil och båge 62.
Frilöpning 68.
Hare och hund 71.
Boll stå 74.
Snöbollkastning 75.
Skridskoåkning 76.
Skidlöpning 76.
Kälkbackåkning 77.
Bränna 77.
Långbåll 78.
Hök och Dufva m. fl. 82.
Fotboll 82.
Lawn Tennis 87.
Slutord 97.