Sida:Fria Lekar.djvu/97

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
71

slag (”kullning”) från en oberättigad har ingen påföjd. Då en fånge göres eller befrias, afstannar leken ett ögonblick och hvar och en intager sin plats. Den, som gjort eller befriat fånge, börjar leken igen. Det, som göres af dem, som obefogadt springa ut, är ogildt.

Stundom händer, att en kan vara så eftersatt och omringad, att han omöjligt kan fly till eget bo, han kan då taga sin tillflygt i motsidans. Derifrån kan han sedan, enligt somligstädes gällande regel, oantastad återvända till eget bo; – men på andra orter må han under återvägen kullas af hvilken af motsidan som helst. I detta senare fall kan han uppträda såsom ”fångbefriare”, och är sålunda en mycket farlig gäst, hvarför man då låter bevaka honom med en särskild väktare. Såsom allmän regel gäller, att de mindre färdiga och vana icke onödigtvis skola utsätta sig för fara, utan låta de skickligaste svärma ut mot andra sidans gräns. De böra nöja sig med att kunna i händelse af behof uppträda såsom räddare eller hjelpare åt dem, som äro värst eftersatta. – Till undvikande af tvistigheter uppgifvas 3:ne sätt: att välja opartiska åskådare till skiljedomare; eller att obetingadt tro den, som säger sig hafva uträttat något; eller att låta spelet gå tillbaka till den punkt, det hade före tvisten.

10. Hare och hund (schnitzeljagt) förekommer i England och andra länder. Den beskrifves här i överensstämmelse med det engelska bruket