Sida:Fryxell Svenska historien 1 1846.djvu/18

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
18
OM KONUNG ANE DEN GAMLE.

ANDRA BERÄTTELSEN.
OM HJALMAR OCH INGEBORG.

FÖRSTA KAPITLET.
OM KONUNG ANE DEN GAMLE.

Den sextonde konungen af Ynglingaätten hette Ane. Han fruktade för krig, och satt derföre hemma i sitt land, varande mycket begifven på offer. Han blef tvenne gånger af främmande konungar besegrad och fördrifven, men öfverlefde dem båda och kom så åter till Uppsala välde. Sista gången var han 100 år gammal. Det säges, att han då hvart tionde år offrat en af sina söner åt Oden för att lefva längre, och att han fått 10 års lifstid för hvardera sonen. Så offrade han 9 söner och blef alltså 190 år gammal, och var han då så svag, att han beständigt låg till sängs och diade ur ett horn såsom ett spädt barn. Han ville dock lefva längre, och befallte derföre, att hans tionde son också skulle offras. Men Svearne tilläto det ej, och alltså dog Ane af ålder, utan sjukdom och plåga, hvarföre en sådan död efter honom kallades Anasot, och ansågs den af våra förfäder föga berömlig. Ane sjelf fick tillnamnet den gamle.

ANDRA KAPITLET.
OM HJALMAR DEN HUGFULLE OCH ÖRVAR-ODD.

På denna tiden lefde i Norrge en stor stridskämpe, som nyss börjat draga ut i härnad, och utmärkte sig för tapperhet. Hans namn var Odd, han kallades äfven Örvar-Odd, d. ä. Pil-Odd; ty han hade förtrollade