Sida:Gamla Stockholm 1882.djvu/339

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
322
SKOLOR

utom af församlingens ungdom, af nästan endast sådane lärjungar som på ett lätt vis önskade att snart lära språket.[1]

Dr Christofer Wilhelm Lüdeke,[2] far till Johan Anton August, hade, 1773, kallats till församlingens andre kyrkoherde och vardt året derpå den förste, då han såsom inspektor insåg skolans dåliga tillstånd och vidtog kraftiga mått och steg för att afhjelpa missbruken. Med den år 1773 förbättrade skolordningen förenade han klasserna till ett sammanhängande helt, efter att de förut varit liksom särskilda skolor. Det hade händt, att lärarne af egennytta hållit qvar vissa gossar i en eller annan klass, men detta missbruk upphörde, sedan lärarne förmåtts att dela skolafgifterna lika sins emellan

Fig. 145. Relief å Tyska skolans hus.

Såsom god lärare och ledare på den tiden omtalas rektor J. F. Plageman, far till den bekante apotekaren och farmaceutiska kemisten, assessor C. J. F. Plageman. Lüdeke deltog sjelf ofta i undervisningen, var allas vän, allas rådgifvare, uppmuntrade, varnade, tröstade och vårdade skolan på det ömmaste. Äfven sonen, J. A. A. Lüdeke,[3] den nitiske forskaren och kunskapsrike skriftställaren, var en förtjenstfull vårdare af läroanstalten, hvilken allt mer öfvergick till en realskola och hvars betydelse såsom klassiskt undervisningsverk tillhör endast gamla Stockholm.

Det var på den gamla klassiska tiden som Tyska skolan gjorde sig känd för sina teatraliska föreställningar, t. ex., såsom det heter på en teatersedel: Actum Ptolemæeo-Horatianum, Regia partim sessione, partim Tragoedia de pugna trigeminorum fratrum Romano cum apparatu a nobili & illustris spei Juventute Germanica Holmiæ ipso Ptolemæi die 19 Oct. horis a nona matutina exhibendum

  1. C. U. Broocman: Magasin för föräldrar och lärare. II. Sthlm 1811.
  2. Född 1737 i Schöneburg i Altmark (Brandenburg), tysk predikant i Smyrna 1758—68, pastor i Magdeburg 1769, i Stockholm 1773. † 1805.
  3. Född i Magdeburg 1772, student i Upsala 1788, kyrkoherde vid Hedvigs församling i Norrköping 1801, andre pastor i Tyska församlingen i Stockholm 1802, ensam kyrkoherde derstädes 1817. † 1838.