Sida:Gustaf II Adolf.djvu/3

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


FÖRORD.

De vid citationerna i närvarande del begagnade signaturerna, Brah., Cels., D'Albed., Nord., Palmsk., Riksark. utmärka samma arkiver, som blifvit uti föregående delar dermed betecknade.

Bond. utmärker arkivet på Säfstaholm, tillhörigt hans excellens m. m. grefve G. Trolle Bonde.

Falkenb. utmärker Falkenbergska samlingarna på Brokind, tillhöriga hofmarskalken m. m. grefve Falkenberg.

Ridderstolp. f. d. Oxenstiernska samlingarna på Tidön, tillhöriga landshöfdingen m. m. friherre F. Ridderstolpe. Bundtarnes numror äro enligt den uti Handlingar rörande Scandinaviens historia införda katalogen.

Sack. Sackiska handskrifterna på Bergshammar, tillhöriga friherre G. Sack.

Utom de vanligare hos Warmholtz upptagna källorna för Gustaf Adolfs historia, har förf. fått tillfälle begagna några andra, dels mindre kända, dels sednare utkomna arbeten; hvilka han i afseende på flere derur hämtade uppgifter anser sig förbunden att här anföra. Sådana äro:

Carve, Th. Tipperariensis Itinerarium. Moguntiæ. MDDXXXIX.

Cossmar, J. W. C. Beyträge zur Untersuchung der gegen den Grafen Adam zu Schwarzenberg erhobenen Beschuldigungen. Berlin 1828,

Förster, F. Albrechts von Wallenstein Briefe. Berlin 1828.