Index:Gustaf II Adolf.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
1
Upphovsman Anders Fryxell
Titel Berättelser ur svenska historien
Gustaf II Adolf
Utgivningsår 1862
Utgivare L. J. Hjerta
Källa Det digitale Nasjonalbiblioteket via Wikimedia Commons
Bredd 1114
Sidor
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

Wasa-Ätten Ätten Oxenstierna Ätten Horn Ätten Banér

Libris 382376

Innehåll.

Kap. Sid.
Förord
1. Gustaf Adolfs ungdom 1.
2. Gustaf Adolf blifver konung 5.
3. Kriget med Danmark 7.
Träffningen vid Wittsjö 8.
Gullbergs försvar 10.
Träffningen på Skillingehed 12.
Elfsborgs fall 13.
Danskarna vid Waxholmen 15.
Gerdt Rantzows tåg 16.
Peder Mikelsson Hammarsköld 17.
Freden i Knäröd 20.
4. Kriget med Ryssland 22.
Hertig Karl Filips val 23.
Jakob De la Gardie 25.
Evert Horns död 26.
Freden i Stolbowa 27.
5. Om hertig Johan 29.
6. Om hertig Karl Filip 31.
7. Enkedrottning Kristina 33.
8. Prinsessan Katrina 35.
9. Gustaf Adolf och Ebba Brahe 36.
10. Gustaf Adolfs förmälning 43.
11. Kriget med Polen 52.
12. Farensbachs förräderi 56.
13. Rigas eröfring 58.
14. Gustaf Adolf utanför Danzig 65.
15. Träffningen vid Wallhof 67.
16. Träffningen vid Mewe 69.
17. Teuffels motgång vid Hammerstein 74.
18. Träffningen vid Danziger-Haupt 76.
19. Åke Tott vid Grebin 78.
20. Träffningarna vid Dirschau 79.
21. Nils Stiernskölds död 83.
22. Fälttåget 1628 86.
23. Träffningen vid Gorzno 90.
24. Träffningarna vid Stum 94.
25. Stilleståndet i Stumsdorf 98.
26. Om konung Gustaf Adolf 100.
27. Om Axel Oxenstierna 107.
28. Gustaf Adolfs samtida 126.
Brahe 127.
Lewenhaupt 129.
De la Gardie 130.
Oxenstiernorna 130.
Banérerna 131.
Hornarna 133.
Tottar 134.
Herman Wrangel 134.
Flemmingar 135.
Gyllenhielm 136.
Sparrar, Bielkar, Gyllenstiernor 136.
Lennart Torstensson 137.
Johan Skytte 138.
29. Gustaf Adolf och adeln 140.
30. Gustaf Adolf och presterna 148.
31. Gustaf Adolf och undervisningsverken 149.
32. Gustaf Adolf och ämbetsmännerna 153.
33. Näringarnas tillstånd 154.
34. Gustaf Adolfs förbättringar i krigskonsten 156.
35. Gustaf Adolfs härförare och troppar 161.
36. Trettioåra krigets början 167.
37. De tyska furstarna 179.
Kejsar Ferdinand 179.
Kurfursten Maximilian af Bäjern 180.
Kurfursten Johan Georg af Saxen 180.
Konung Fredrik af Böhmen 181.
Amalia af Hessen, furstarna af Saxen Weimar och Saxen Lauenburg 182.
Kristian af Braunschweig, Ernst af Mansfeld 183.
38. Tyska fältherrarna, Tilly 184.
Wallenstein 185.
Pappenheim 190.
Arnheim, Altringer 192.
Holk, Merode, Tieffenbach m. fl. 193.
39. Wallensteins afsättning 194.
40. Gustaf Adolfs öfverläggningar om tyska kriget 199.
41. Gustaf Adolfs afresa 204.
42. Gustaf Adolfs landstigning i Tyskland 210.
43. Stettins eröfring 214.
44. Försåt mot Gustaf Adolf 220.
45. Pasewalks förstöring 223.
46. Monroe i Rügenvalde 227.
47. Träffningarna i Hinter-Pommern 228.
48. Underhandlingar om vinterqvarter 231.
49. Eröfringen af Greiffenhagen och Gartz 233.
50. Förbund med Frankrike 236.
51. Eröfringen af Demmin 238.
52. Gustaf Adolfs och Tillys första möte 242.
53. Frankfurts eröfring 245.
54. Förbundet med Brandenburg 252.
55. Underhandlingar med Saxen 256.
56. Magdeburgs förstöring 258.
57. Gustaf Adolf och kurfursten af Brandenburg 270.
58. Tåget till Werben 274.
59. Träffningen vid Angern 277.
60. Tillys och Gustaf Adolfs andra möte 279.
61. Tillys infall i Saxen 283.
62. Gustaf Adolfs förbund med Johan Georg 285.
63. Förberedelser till slaget 298.
64. Slaget vid Breitenfeld 299.
65. Segerns följder 307.
66. Tåget till Franken 312.
67. Eröfringen af Würzburg 315.
68. Tåget öfver Rhenströmmen 320.
69. Gustaf Adolf i Frankfurt 325.
70. Eröfringen af Kreutznach 333.
71. Tåget mot Donau 335.
72. Träffningen vid Lech 340.
73. Gustaf Adolf i Augsburg 348.
74. Gustaf Adolfs eröfringsplaner 350.
75. Gustaf Adolf vid Ingolstadt 359.
76. Gustaf Adolf i Landshut 362.
77. Gustaf Adolf i München 365.
78. Svenska krigsrörelserna i det öfriga Tyskland 370.
79. Wallenstein återgår till kejsarens tjenst 374.
80. Wallensteins förening med kurfursten af Bäjern 382.
81. Gustaf Adolfs tåg till Nürnberg 384.
82. Wallensteins tåg till Nürnberg 387.
83. Gustaf Adolf och Wallenstein 388.
84. Skärmytslingar kring staden 389.
85. Gustaf Adolfs tal 393.
86. Gustaf Adolf erhåller förstärkning 396.
87. Striden vid Alte Veste 398.
88. Krigshärarnas aftågande 404.
89. Wallensteins tåg till Saxen 405.
90. Gustaf Adolfs tåg till Saxen 408.
91. Gustaf Adolf i Erfurt 409.
92. Tåget till Lützen 411.
93. Förberedelser till slaget 415.
94. Slaget vid Lützen 420.
95. Slagets följder 427.
96. Sägner om Gustaf Adolfs död 428.
97. Gustaf Adolfs begrafning 431.
98. Om Maria Eleonora 434.
99. Om slägten Wasaborg 446.
100. Gustaf Adolfs minne 448.Tidstafla