Sida:Gustaf II Adolf.djvu/9

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


BERÄTTELSEN OM KONUNG GUSTAF II ADOLF.

FÖRSTA KAPITLET.

OM GUSTAF ADOLFS UNGDOM.

År 1594 den 9 Dec. kl. half till 8 om morgonen föddes på Stockholms slott hertig Gustaf Adolf, äldsta sonen af konung Karl den nionde och dess sednare gemål, Kristina af Holstein.

Man fästade ännu den tiden ganska mycken uppmärksamhet vid en menniskas födelse-stund. Flere stjerntydare trodde sig i detta hänseende af himlakropparnes ställning kunna förespå den unga hertigen en lysande och lycklig lefnad. Man lämpade äfven på honom en spådom af den ryktbare Tycho Brahe. År 1572 hade nemligen en förut osedd komet framlyst uti stjernbilden Cassiopea. Nämnde forskare hade i anledning deraf förutspått, att uti Finnland skulle födas en prins, hvilken framdeles komme att förorsaka stora förändringar inom tyska riket och befria evangeliska folket från de påfligas förtryck. Man fäste i början mindre vigt vid dessa spådomar, men ryktbarheten steg, ju mera de tycktes gå i fullbordan. Efter vanligheten blef det felande eller oriktiga tillaggdt eller

Fryxells Ber. VI.1