Sida:Håkan Smulgråt-1739.djvu/59

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
59

Truls.

„Tyst-min-Gås-se-, wi-få-ta-la-där-om-sedan. Jag märc-ker-wäl-at-du-har-mån-ga-pen-nin-gar-som-du-ej-har-lust-at-skiljas-så-brått-wid-, el-ler-huru-är-det-icke-så?

H. Smulgråt.

Jag kan ingen ting dölja för Er k: Far. Ty I lären ändå weta altsammans förut.

Truls.

„Ja-men-wet-jag-så-och-jag-wore-god-för-at-säja-dig huru-sto-ra-Sum-mor-du-har-ut-stå-en-des-på-hwart-stäl-le.

H. Smulgråt.

Det hade jag wäl lust at höra på.

Truls.

„Jo-du-har-först-och-främst-på-Ban-quén-stå-en-des — hwad – – – –

HÅKAN Smulgråt. för sig sielf:

30527. Plåtar 16+34 Öre S:Mt.

Truls.

Ja rätt så, 30527 Plåtar 16+34 Öre S:Mt, är det icke så?

H. Smulgråt.

Jo kiäre Far, I hafwen rät, För sig sielf: det hade jag aldrig kunnat tro, at han så noga skulle wetat, ja ända in til öronen med.

Truls.

Sedan har du hos fattigt Privat-folck emot Pant och Interesse uteståendes en Summa tilsammans af - - - - eller huru - - - - ja - - -

HÅKAN Smulgråt för sig sielf:

15000 Plåtar.

Truls.

„Ja-war-det-ic-ke-som-jag-tänc-te 15000 Plåtar. Jo-jo-jag-wet-wäl?

H. Smul-
H 2