Sida:Handbok i Kok-Konsten-1873.djvu/11

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Förord.


Kokkonsten är outtömlig i föreskrifter till be­redning af hwarjehanda rätter. Men just dessa föreskrifter wilja, i en bok, som är bestämd för husmödrar, och till unga flickors handled­ning, med sakkunskap och omtänkt granskning utwäljas. Derwid bör, utan att minska rätter­nas smaklighet, afseende fästas på en icke dyr mat­redning; ej heller får denna wara alltför tids­ödande, då husmödrar af medelståndet oftast blott ha ett par tjenare att anlita, men icke den skara af tjensteandar, hwilkas handräckning gör den mödosamma beredningen af konstlade rätter möj­lig. För att undwika omsägning af gammalt, har utg., understödd as flerårig egen erfarenhet, med omsorg och flit genomgått åtskilliga wänners handskrifna anteckningar i ämnet, äfwensom de förnämsta hos oss i detta ämne utkomma tryckta skrifter samt—fastän här wisserligen äfwen förekomma flerfaldiga anrättningar för finare