Sida:Handbok i Kok-Konsten-1873.djvu/12

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

bord — i hufwudsaklig mån bearbetat dem för medelståndets kök; ty en alltför granntyckt och förfinad kokkonst kan ej öfwerensstämma med en förståndig matmoders smak. Utan att derföre wilja täfla med andra dylika arbeten i de upptagna anwisningarnes mängd, har utg. noga pröfwat och med uppmärksamhet antecknat de föl­jande, samt hoppas sålunda att, med förbigående af allt öfwerflödigt och mindre nödigt, här kunna lemna en wärdefull sammanställning af för all­mänheten anwändbara och tillförlitliga regler.