Sida:Handbok i Kok-Konsten-1873.djvu/13

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Iuledning.

VWilloren för att ernå ifidlighet i toftonjten,

När unga flandtflitor förfta gången träda i tjenft i ftaden, begynna de wanligen med jäs dana ftällen, der inga fynnerliga fordringar göras af dem i matlagningswäg. Minfta delen af dem torde odfå funna fäga: wi förftå fonften att laga mat. Ibland heter det mäl: jag har då och då fotat hemma. Men detta inffränter fig till fotning af potatis, till hadning af fött oc fläff om föndagarne, till lagning af en wåälling eller faffe- toning, Kaffe och potatis ärv Hos det landt folt, fom juft ej fan räknas till de förmögna, den wanligafte födan. Stall någon gång en foppa afredas, få öfverlemnar modern fällan detta beftyr åt fin uppmwärande dotter. De hit= tilla Tärda handgreppen äro derföre de aldra entlafte, enär de meftadels beftå i att följa och ffala potatis, mala faffe oh dugtigt pålägga wed, på det allt må ffyndfamt Foka och maten fnart bli färdig. Endaft utvuftad med desfa förfta begrepp i Eoffonften, tyder den unga flidan att det är någonting ftort, om bon i fin förfta tjenft, Ho8 en anfyråkslös borgarfamilj, dagligen