Sida:Heidenstam - Samlade skrifter (1912) 15.djvu/57

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
53
INBILLNINGENS LOGIK

tillbakablick, påverkade av det närvarande och tillfälliga, giva en högre auktoritet åt nyodlingsarbetet än åt själva blomstringen? Så snart kristendomen steg upp från folket till en kulturreligion, krävde inbillningen det praktiskt oundgängliga sönderdelande av gudsbegreppet, vid vilket teologien än i dag fasthåller. Ju rikare inbillningen kan binda det ofattliga i sinnebildernas marmor, dess modigare kan hon stiga det nära. En inbillning utan sinnebilder är som en bank utan gångbart mynt. Vägrar emellertid inbillningen att mottaga en erbjuden sinnebild, då vaknar hos mig den gissningen, att det myntet icke besitter den rätta, fylliga guldklangen. Som en förbränd hed trängtar efter sommarregn, så längtar jorden efter en djup, allt omfattande världsreligion. Hur skola vi dock våga hoppas på en sådan, om icke inbillning och tanke i äntligt samförstånd finna en rymlig mötesplats, om vi icke kunna dana rörliga och varmblodiga sinnebilder, som gå in i inbillningen och bli levande?

Över hela papperet tecknade han rader av eldslågor och små och stora väsen, som tycktes tåga förbi i oändlighet utan begynnelse och slut, så att papperet endast liknade ett inramande fönster. Somliga väsen voro grinande och fula, men andra sköna och somliga fylkade sig till stora krigshärar med standar och hornblåsare.

— Se här! sade han och fingrarna darrade av iver och oro. Här fladdrar Klorets gröngula fana likt Mohammeds solblekta banér bortom Syrets vita turbaner. Brom-skaran rycker fram som en