Sida:Hennes hämnd 1908.djvu/98

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

Damoklessvärdet.

skolflickas, nedskrivit angivelsen mot medborgaren-deputeraden Paul Déroulède.

Rå till natur och tänkesätt som han var, denna folkets representant, hade han nyss inom sig kommit till en särdeles klyftig slutsats beträffande den så kallade gästen i det Déroulèdeska hemmet.

— En avdankad älskarinna, muttrade han för sig själv. — De ha väl nyss återigen haft ett uppträde. Han har tröttnat på henne, och för att ge lika gott igen har hon förrått honom.

Nöjd med denna förklaring av situationen var han rätt benägen att visa sig älskvärd mot Juliette. Dessutom hade han fått syn på kappsäcken, och det nästan föreföll honom, som om den unga flickan med en betydelsefull blick velat rikta hans uppmärksamhet på den.

— Skjut undan fönsterluckorna, kommenderade han, här är ju mörkt som i ett gravvalv.

En av männen lydde genast, och när den strålande augustisolen i breda floder strömmade in i rummet, vände sig Merlin ånyo mot Déroulède.

— Det har ingått meddelanden om er, medborgare-deputerad, sade han, genom en anonym brevskrivare, som påstår, att ni just nu har i er ägo en korrespondens eller några andra papper, avsedda för änkan Capet. Allmänna välfärdsutskottet har givit mig och dessa andra medborgare i uppdrag att lägga beslag på denna korrespondens och ställa er till ansvar för dess befintlighet i ert hus.

Déroulède tvekade en bråkdel av en sekund. Så fort fönsterluckorna öppnats och rummet låg i full dager, märkte han genast att den gula portföljen försvunnit, och av Juliettes sätt att sitta på soffan förstod han, att hon höll den dold någonstädes i sin omedelbara närhet. Det var detta, som gjorde honom tveksam.

Hans hjärta fylldes med gränslös tacksamhet mot henne för hennes ädla försök att rädda honom, men hon skulle ha offrat sitt liv i detta ögonblick, om hon förmått göra ogjort vad hon gjort.

Terroristerna vördade varken person eller kön. En order att anställa husvisitation lade oinskränkt makt i händerna på den, som skulle utföra den, och Juliette skulle i vilket ögonblick som helst

90