Sida:Jane Eyre (sv).djvu/107

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
101
jane eyre.

uttänka ett svar; men hastigt. Allt häftigare arbetade tankarna der inne, våldsamt slogo mina pulsar i mitt hufvud, vid mina tinningar; men under mera än en timmes tid famlade mina tankar som i ett oredigt kaos, utan framgång och utan resultat. Feberspänd af mina fruktlösa ansträngningar, steg jag upp och gick några slag fram och tillbaka i rummet, drog undan gardinen, betraktade en stund de klara stjernorna och gick sedan åter till hvila, skälfvande af köld.

En god och vänlig ande hade helt säkert i min frånvoro nedskrifvit den efterlängtade ingifvelsen på min hufvudgärd, ty knapt hade jag lagt mig ned, förrän den tanken helt stilla och naturligt framstod för min själ: »De som önska sig någon plats annonsera ju, och du måste också annonsera i grefskapets tidning.»

»Men huru? Jag vet ju alls inte huru det går till.»

På mina frågor erhöll jag nu svar med detsamma:

»Du bör med första post till tidningens utgifvare öfverskicka en annons tillika med pengar för att betala dess införande; svaren på denna annons böra adresseras till J. E. och sändas till postkontoret i Lowton. Efter en veckas förlopp kan du höra efter om något svar kommit och handla i förhållande derefter.»

Jag genomgick denna plan ett par gånger och öfvervägde den noga; och sedan jag funnit den i allo verkställbar, kände jag mig lugn och tillfredsstäld och somnade snart.

Tidigt på morgonen var jag åter uppe och innan klockan hade ringt för att väcka eleverne, hade jag min annons redan färdigskrifven och förseglad. Den lydde så:

»Ett ungt fruntimmer, vandt att undervisa», (jag hade ju varit lärarinna under två års tid!) »önskar erhålla plats som guvernant i en familj, hvarest finnas flickor under fjorton år.» (Jag tyckte att, då jag sjelf ej var mera än aderton år, jag icke borde åtaga mig ledningen af äldre elever än så). »Hon eger erforderliga kunskaper för att undervisa i de vanliga grenarna af en god engelsk uppfostan, tillika med fransyska, ritning och musik» (då för tiden ansågs denna för den närvarande tiden alltför inskränkta förteckning på talanger vara tillräckligt innehållsrik och