Sida:Jane Eyre (sv).djvu/346

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
72
jane eyre.

ämnade köpa, så att han kunde återkalla sitt anbud innan det blefve för sent.

»Vill ni vara lugn och tala förnuftigt, Jane?» frågade han.

»Jag är lugn, om ni så önskar, och hvad det beträffar att tala förnuftigt, så smickrar jag mig med att jag gör det nu.»

Han bet sig i läppen och fnös af förbittring.

»Så vill jag ha det», tänkte jag; »du må gerna bli ond och förtretad; mitt sätt att behandla dig är dock det rätta, det är jag öfvertygad om. Jag älskar dig outsägligt; men jag vill inte försjunka i känslosamhetens bottenlösa haf, och med udden af mina svar hindrar jag äfven dig att gå bråddjupet för nära. Med samma vapen håller jag dig dessutom på det helsosamma afstånd, som bäst kan betrygga vår gemensamma lycka.»

Så småningom lyckades jag att stegra hans förbittring till en temligen hög grad, och då han slutligen i förtreten hade dragit sig tillbaka till andra ändan af rummet, steg jag upp, bjöd honom i min vanliga aktningsfulla ton god natt och gick ut genom en sidodörr.

Det system, jag sålunda påbegynt, fortsatte jag under hela pröfvotiden, och med bästa framgång. Mr Rochester blef visserligen derigenom något butter och tvär, men på det hela taget såg jag att han fann sig rätt road, och att ett lams undergifvenhet och en turturdufvas ömhet endast skulle mera närt hans hersklystnad, men vida mindre tillfredsställt hans förstånd, ja, kanske till och med i det hela taget förefallit honom osmaklig.

I andras närvaro visade jag mig som förut, ödmjuk och tyst; hvarje annat beteende hade här icke varit på sin plats. Blott under våra möten om aftnarna tillät jag mig att på detta sätt förtreta och plåga honom. Alla dagar, utan undantag, skickade han efter mig precis på slaget sju; men när jag då infann mig, vankades ej mer sådana honingsljufva benämningar som »mitt hjerta», och »min älskling», utan nu undfägnades jag i stället med sådana ord som »retsamma stycke», »svartalf», »hexa», »bortbyting», etc. I stället för att smeka mig, gjorde han grimacer; i stället för att trycka min hand, nöp han mig i armen; i stället för att kyssa mig på pannan, ryckte han mig i örat. Detta