Sida:Jane Eyre (sv).djvu/483

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
209
jane eyre.

Moor-House behagar mig, och jag vill bo der; jag älskar Diana och Mary och vill, så länge jag lefver, vara tillsammans med dem. Egandet af femtusen pund kan vara mig en källa till mångfaldiga njutningar; tjugutusen skulle plåga och besvära mig, hvartill kommer, att, om de äfven enligt lagens bokstaf tillhöra mig, de likväl inte göra det enligt billighetens fordringar. Jag ger er endast det, som är fullkomligt öfverflödigt för mig. Låt mig inte vidare höra några motsägelser och betänkligheter, utan låt oss komma öfverens och genast afgöra saken!»

»Ni handlar nu efter första intrycket; ni behöfver tid för att öfverväga och besluta i sådana vigtiga angelägenheter.»

»Åh, i fall det endast är uppriktigheten och bestämdheten af mitt beslut, som ni betviflar, så är jag lugn. Ni inser då det billiga i mitt förslag?»

»Deri ligger visserligen ett slags billighet, men den strider mot allt vanligt bruk. Lagen tillerkänner er arfvet med fullkomligaste rätt, emedan er onkel sjelf förvärfvat sig sin egendom, och således kunde förfoga öfver den helt och hållet efter behag. Då han nu testamenterat er den, så kan ni med lugnt samvete behålla den.»

»Denna sak rör inte så mycket mitt samvete, som mitt hjerta, och jag vill nu följa dess röst, hvilket jag så sällan har tillfälle att göra. Om ni också ett helt år förtretade och motsade mig med edra skengrunder, skulle jag dock inte låta beröfva mig den herrliga njutning, af hvilken jag redan har en försmak — nemligen att betala en tacksamhetsskuld och förvärfva mig vänner för lifstiden.»

»Ni tänker så nu», genmälde S:t John, »emedan ni inte vet hvad det vill säga att ega en stor förmögenhet. Ni kan inte bilda er en föreställning om den betydenhet tjugutusen pund komma att ge er, inte heller om den ställning de komma att bereda er i samhället, lika litet som om de utsigter de öppna för er. Ni kan inte —»

»Och ni», afbröt jag honom, »kan inte göra er en föreställning om den trängtan jag känner efter syster- och broder-kärlek. Jag har aldrig haft något hem eller några syskon; jag vill och skall nu ha sådana. Ni har väl ingenting emot att lemna mig tillträde till er familjekrets?»

»Jane, jag skall bli er bror, och mina systrar skola

Jane Eyre. II.14